Klagevejledning


Det er sparekassens mål og holdning, at alle kunder i Rise Flemløse Sparekasse oplever nærværende, kompetent og fejlfri rådgivning - og at dette afspejler sig i kundetilfredsheden.

Hvis du ønsker at klage over Rise Flemløse Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din rådgiver. Hvis du herefter fortsat er uenig i Rise Flemløse Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultat heraf, kan du bede din rådgiver om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Rise Flemløse Sparekasses klageansvarlige er Vivian Beck. Du kan skrive til den klageansvarlige på post@risespar.dk eller:

Rise Flemløse Sparekasse
St. Rise Landevej 10
5970 Ærøskøbing


Du kan også vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33.
www.pengeinstitutankenaevnet.dk


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: post@risespar.dk.Klageansvarlig.gif

Rise Flemløse Sparekasse - St. Rise Landevej 10 - 5970 Ærøskøbing - t: 62521408 - e: post@risespar.dk